www.todayporn.info - www.pornchat.info - www.04porn.com - www.porn1.info - www.free-porn.info - www.gporn.info
Directions PDF Print E-mail
 From N1  (North):

                 Take  Walter  Sisulu-offramp  and turn left towards city. (Walter  Sisulu)

                 Turn right at first traffic-light. (Stalsroad)

                 Keep in right lane till “turn right only”-arrow appears.

                 Turn right at “Stop” sign. (Benadédrive)

                 Keep straight on, over train bridge ‘till nr.159 on the right.

                 La Bohéme Guesthouse is on a righthand corner. (White double-storey house)

From N1 ( South):

                 Take Curiedrive-offramp  and turn right towards city. (Curiedrive)

                 Turn left at traffic light where GAME is situated. (Castellyndrive)

                 Turn right at Pick’n Pay traffic light. (Benadédrive)

                 Drive approximately  400m ‘till La Bohéme Guest House on left  side. (Nr.159)      


Aanwysings


Vanaf N1 (Noord):

                  Neem Walter  Sisulu-afrit en draai links na stad. (Walter  Sisulu)

                  Draai regs by eerste verkeerslig. (Stalsweg)

                  Bly in die regterbaan totdat “regs alleeen-pyl” verskyn.

                  Draai regs by stop-teken. (Benadérylaan)

                  Ry oor treinbrug en hou reguit aan tot by nr.159 op regterkant.

                  Gastehuis  is op ‘n regterkanste hoek geleë. (Spierwit dubbelverdieping-huis)

Vanaf N1 (Suid):

                  Neem Curielaan-afrit en draai regs na stad. (Curielaan)

                  Draai  links by verkeerslig waar GAME geleë is. (Castellynrylaan)

                  Draai regs by verkeerslig by Pick’n Pay. (Benadérylaan)

                  Ry ongeveer 400m tot by La Bohéme Gastehuis op linkerkantste  hoek. (Nr.159) 

 
 

Designed by ooWEBoo IT Solutions